Beautiful fallow deer
On the picture:: Beautiful fallow deer